ΠΛΕ070: Ανάκτηση Πληροφορίας - Παράδοση 1ου Μέρους

Ημερομηνία Παράδοσης: 27/5/2015, έως 5μμ
με email στο pitoura <παπάκι> cs.uoi.gr

Παραδώστε

  1. τον κώδικα σας σε .rar αρχείο
  2. σύντομη περιγραφή (1500-2500 λέξεις) της εργασίας που πρέπει να περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα:
    1. Περιγραφή της λειτουργικότητας: έγγραφα της συλλογής, είδη ερωτήσεων, αν υποστηρίζεται διόρθωση λαθών, κλπ
    2. Περιγραφή της υλοποίησης της ανάλυσης κειμένου, κατασκευής του ευρετηρίου, της επεξεργασίας της ερώτησης, της εκτέλεσης της ερώτησης (με σύντομη αναφορά στη χρήση των σχετικών λειτουργιών/κλάσεων της lucene)
    3. Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση του τρόπου διαβάθμισης των αποτελεσμάτων καθώς και του τρόπου που εκμεταλλευτήκατε ανάλογα χρονική, χωρική πληροφορία ή ανάλυση αισθήματος.