ΠΛΕ070: Ανάκτηση Πληροφορίας - Παράδοση 1ου Μέρους

Ημερομηνία Παράδοσης: 1x/5/2014, έως 5μμ
με email στο pitoura <παπάκι> cs.uoi.gr

Παραδώστε

 1. τον κώδικα σας σε .rar αρχείo
 2. σύντομη περιγραφή (2-4 σελίδες) της υλοποίησης που πρέπει να περιλαμβάβει περιγραφή της
  1. κατασκευής του εγγράφου
  2. ανάλυσης του κειμένου
  3. κατασκευής του ευρετηρίου
  4. επεξεργασίας της ερώτησης
  5. εκτέλεσης της ερώτησης
  Για καθένα από τα παραπάνω εξηγείστε και ποιες κλάσεις της Lucene χρησιμοποιήσατε.