Γιώργος Μανής   -   George Manis

Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor

Τμήμα Πληροφορικής              
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων        
          
Τ. Θ. 1186                          
45110 Ιωάννινα                            

Τηλέφωνο /
Telephone: +30-2651008806
e-mail: manis στο/at cs.uoi.gr

 

Σπουδές / Education :

·     Diploma in Electrical Engineering, National Technical University of Athens, 1987-1992

·     MSc in Advanced Methods in Computer Science - Distributed and Parallel Systems, Queen Mary and Westfield College (QMW), University of London, 1992-1993

·     PhD from the Department of Electrical and Computer Engineering, Division of Computer Science, National Technical University of Athens, 1993-1997

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα [pdf] / Curriculum Vitae [pdf]

 

 

Ερευνητικές Δραστηριότητες / Research Activities :

           Heart Rate Variability

           Classification of Biomedical Signals

           C2μTC/SL

           other

 

Διδασκαλία / Teaching :

           Μεταφραστές / Compilers

           Εισαγωγή στον Προγραμματισμό / Introduction to Programming

           Μεταφραστές ΙΙ / Compilers II

           Μεταφραστές (Μεταπτυχιακό) / Compilers (Postgraduate)

Dept. of Computer Science

University of Ioannina

P.O. Box 1186

45110, Ioannina, Greece