Ισαάκ Η. Λαγαρής - Σύντομο Βιογραφικό

(Σεπτέμβριος 2013)

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 26-4-1952, Αθήνα

Email: lagaris@cs.uoi.gr

Web Page:  www.cs.uoi.gr/~lagaris

Τηλέφωνο: +30 26510 08804

Κινητό:  +30 6945 333 203

 

Τρέχουσα θέση: Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων

Παρελθούσα διοικητική θέση: Αντιπρύτανης, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών, 2010-2014

 

Εκπαίδευση:

Πτυχίο Φυσικής (1975)    Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων

M.Sc.   Φυσικής (1977)    Πανεπιστήμιον Illinois (Champaign-Urbana, ΗΠΑ)

Ph.D.   Φυσικής (1981)    Πανεπιστήμιον Illinois (Champaign-Urbana, ΗΠΑ)

 

Πρότερες ακαδημαϊκές θέσεις (Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων):

Λέκτορας, Τμ. Φυσικής

Αναπληρωτής καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής

 

Επισκέπτης καθηγητής σε άλλα ιδρύματα:

-        Τμ. Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πίζας, Ιταλία

-        Τμ. Φυσικής, Πανεπιστήμιο Λέτσε, Ιταλία

-        Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (INFN), Ιταλία

-        Τμ. Φυσικής, University of Tubingen, Γερμανία

-        Τμ. Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ν. Αφρικής (UNISA), Πραιτόρια Ν. Αφρική

-        School of Computational & Applied Mathematics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Ν. Αφρική

-        COURANT Institute, New York University, ΗΠΑ

-        Purdue University, West Lafayette, Indiana, ΗΠΑ

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

-        Παράλληλες μέθοδοι τοπικής βελτιστοποίησης συνεχών συναρτήσεων.

-        Μέθοδοι καθολικής βελτιστοποίησης. (Σειριακές & Παράλληλες).

-        Ανάπτυξη μοντέλων.

-        Λογισμικό βελτιστοποίησης.

-        Προσομοιώσεις κλασσικών και κβαντικών συστημάτων.

-        Νευρωνικά δίκτυα.

-        Αναγνώριση προτύπων.

-        Αντίστροφη σκέδαση.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια:  ~ 90

Αναλυτική κατάσταση άρθρων:  http://www.cs.uoi.gr/~lagaris/publications.html