Τμήμα Πληροφορικής, Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2008-2009

Κατανεμημένος Υπολογισμός

Μεταπτυχιακό μάθημα Γενικά | Χρονοδιάγραμμα | Ανακοινώσεις | Ημερολόγιο | Ασκήσεις & Άλλο Υλικό | Project | Βιβλιογραφία


Γενικές Πληροφορίες

Διδάσκουσα:                              Παναγιώτα Φατούρου
Γραφείο:                                   26 (Α’ ορόφου)
Ώρες Γραφείου:                         Δευτέρα: 15:00 – 16:00
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:           
Τηλέφωνο:                                (26510) 98808


Ηλεκτρονική Διεύθυνση Μαθήματος:              
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Λίστας Μαθήματος: 

 

Ώρα και Αίθουσα Διδασκαλίας

Δευτέρα, 16:00-19:00, στην αίθουσα Α2.

 

Βιβλία

 

Πρόγραμμα

1η εβδομάδα

Introduction - Basic Algorithms in Message Passing Systems

2η εβδομάδα

Leader Election in Rings - Graph Algorithms

3η εβδομάδα

Mutual Exclusion in Shared Memory

4η εβδομάδα

Atomic Objects & Distributed Data Structures

5η εβδομάδα

Wait-Free Simulations of Arbitrary Objects

6η εβδομάδα

Snapshot Objects

7η εβδομάδα

Distributed Lists

8η εβδομάδα

Distributed Lists

9η εβδομάδα

Transactional Memory

10η εβδομάδα

Transactional Memory

11η εβδομάδα

Adaptive Algorithms

12η εβδομάδα

Εξέταση project - mini course
13η εβδομάδα Εξέταση project - mini course


Εργασίες και Βαθμολόγηση

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθούν κάποιες θεωρητικές ασκήσεις και 1 εργασία (project). Η εργασία μπορεί να είναι είτε θεωρητική ή προγραμματιστική. Μια θεωρητική εργασία εμπεριέχει τη μελέτη κάποιων ερευνητικών εργασιών, την επέκταση ή την απλοποίηση ή τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων που περιγράφονται σε αυτές, τη συγγραφή σχετικού παραδοτέου και μια παρουσίαση όσων μελετήθηκαν σε mini-course που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του εξαμήνου.  Προγραμματιστικές εργασίες απαιτούν την υλοποίηση κατανεμημένων πρωτοκόλλων και αλγορίθμων με σκοπό τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης κατανεμημένων δομών δεδομένων και αλγορίθμων. Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν αν θέλουν να αναλάβουν θεωρητική ή προγραμματιστική εργασία. Περισσότερες πληροφορίες για την εργασία θα παρουσιαστούν στο μέλλον στην ιστο-σελίδα του μαθήματος.

Τα σετ ασκήσεων και οι εργασίες θα πρέπει να επιστρέφονται πριν από την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Οι λύσεις των ασκήσεων, καθώς και η εργασία που θα παρουσιάσετε πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής σας δουλειάς. Συνεργασίες απαγορεύονται και θα τιμωρούνται αυστηρά.

Ο τελικός βαθμός θα εξαρτηθεί από τη βαθμολογία των ασκήσεων και της εργασίας,  ως εξής:

Σειρά Ασκήσεων: 40%

Εργασία: 60%

Στο μάθημα δεν υπάρχει τελική εξέταση.

 

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.

 

E-mailing Λίστα & Λογαριασμός Μαθήματος

Για το  μάθημα θα υπάρχει e-mailing λίστα () η οποία θα χρησιμοποιείται για την αποστολή e-mail σε όλους τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να εγγραφούν στη λίστα. Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στη λίστα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 16/3/09. Για να εγγραφείτε στη λίστα αρκεί να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση 

με κενό θέμα και σώμα:

 subscribe dcgradlist  

 Για το μάθημα υπάρχει επίσης λογαριασμός με e-mail address: . Μπορείτε να στέλνετε e-mails με απορίες τόσο στον λογαριασμό του μαθήματος όσο και στη λίστα (κάνετε cc τα e-mail σας και στο λογαριασμό ).

 

Παρατήρηση

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διευκολύνει ουσιαστικά την επιτυχή διεκπεραίωση του μαθήματος.

 


Ανακοινώσεις

To 1o Σετ Διαφανειών έχει αναρτηθεί (lectures-grads.pdf).
Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στη λίστα μέχρι τη Δευτέρα, 16/3/09.
Γενικές Πληροφορίες για το μάθημα (dcgrad.doc)

 


Ημερολόγιο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
2/3

Αργία - Καθαρά Δευτέρα
 

3/3

 

4/3

 

5/3

 

6/3

 

9/3

Συζήτηση για το μάθημα - Εισαγωγικά

10/3

 

11/3

 

12/3

 

13/3

 

16/3

Βασικοί Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι

17/3

 

18/3

 

19/3

 

20/3

 

23/3

Αλγόριθμοι Εκλογής Αρχηγού

24/3

 

25/3

 

26/3

 

27/3

 

30/3

Αμοιβαίος Αποκλεισμός

31/3

 

1/4

 

2/4

 

3/4

 

6/4

Αμοιβαίος Αποκλεισμός

7/4

 

8/4

 

9/4

 

10/4

 

Διακοπές Πάσχα
Διακοπές Πάσχα
27/4

Απουσία Διδάσκουσας

28/4

 

29/4

 

30/4

 

1/5

 

4/5

Συζήτηση Θεωρητικών Εργασιών - Ατομικά Αντικείμενα

5/5

 

6/5

 

7/5

Αναπλήρωση Μαθήματος 27/4 - Aτομικά Αντικείμενα

8/5

 

11/5

Συζήτηση Προγραμματιστικής Εργασίας - Transactional Memory - Πρόβλημα Ομοφωνίας

12/5

 

13/5

 

14/5

 

15/5

 

18/5

Καθολικότητα του προβλήματος ομοφωνίας

19/5

 

20/5

 

21/5

Επιπλέον μάθημα

Καθολικότητα του προβλήματος ομοφωνίας

22/5

 

25/5

Δίκτυα Μέτρησης

26/5

 

27/5

 

28/5

 

29/5

 

1/6

STM

2/6

 

3/6

 

4/6 5/6

Παράδοση project

8/6

-------

9/6

 

10/6

Εξέταση Project

11/6

 

12/6

 

 


Ασκήσεις  & Άλλο Υλικό

  Άσκηση 4 (dc-hw4.pdf)


Project

Πιθανά Θέματα:

Περισσότερες πληροφορίες για τα projects θα δημοσιευθούν στο μέλλον.


Βιβλιογραφία

Journals

§         Journal of the ACM

§         SIAM Journal on Computing

§         Distributed Computing

§         Information and Computation

§         IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems

§         ACM Transactions on Programming Languages and Systems

§         ACM Transactions on Computer Systems

§         Journal of Algorithms

§         Theory of Computing Systems Journal

§         Algorithmica

§         Theoretical Computer Science

§         Information Processing Letters

§         Communications of the ACM

§         Journal of Computer and System Sciences

§         Acta Informatica

§         Journal of Computer and Systems Sciences

§         IEEE Transactions on Computers

§         IEEE Transactions on Software Engineering

§         Parallel and Distributed Computing Practices

§         Parallel Computing

§         Journal of Parallel and Distributed Computing

§         Distributed and Parallel Databases

§         International Journal of High Speed Computing Networks

§         Cluster Computing

§         Journal of Supercomputing

§         The International Journal of Supercomputer Applications and High

§         Performance Computing

§         International Journal of Parallel and Distributed Systems and

§         Networks

§         Parallel Algorithms and Applications

§         Concurrency: Practice and Experience

Proceedings publishing distributed computing papers

§         ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC)

§         International Symporium on DIStributed Computing (DISC)

§         IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)

§         ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)

§         IEEE Conference on Distributed Computing Systems

§         IPPS & SPDP

Other Books on Distributed Systems

§         S. Dolev, Self-Stabilization, MIT Press, 2000.

§         G. Coulouris, J. Dollimore and T. Kindberg, Distributed Systems, Concepts and Designs, 2nd ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1994.

§         S. Mullender, Distributed Systems, 2nd Ed.Addison-Wesley Publishing Company, 1993.

§         Maarten Van Steen, Andrew S. Tanenbaum, Distributed Systems: Principles and Paradigms, Prentice Hall, 2002.

§         M. Raynal, Algorithms for Mutual Exclusion, MIT Press, 1986.

§         M. Raynal, Networks and Distributed Computation: Concepts, Tools and Algorithms, MIT Press, 1988.

§         Α. Tanenbaum, Distributed Operating Systems, Prentice-Hall, Inc., 1995.

§         Α. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice-Hall, Inc., 1996.

§         G. Tell, Introduction to Distributed Algorithms, Cambridge University Press, 1994.


Τελευταία  τροποποίηση: 9/3/2009
Κατασκευή και συντήρηση των σελίδων:  Παναγιώτα Φατούρου