Η/Υ 432: Δομές Δεδομένων - Υποχρεωτικό μάθημα 3ου εξαμήνου  

Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2007-2008

Τμήμα Πληροφορικής


Γενικά | Ανακοινώσεις | Ημερολόγιο | Εργαστήριο | Διαφάνειες Διαλέξεων & Άλλο Υλικό


Προσοχή: Το 2ο Quiz θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12/1, ώρα 11:00-13:00 στο αμφιθέατρο και στην αίθουσα I5. Το Quiz θα καλύπτει την ύλη των σειρών ασκήσεων 3 και 4 (Ενότητες 4,5, και 6). Το quiz θα αποτελείται από δύο μέρη. Το 1ο μέρος θα αναφέρεται στην 3η σειρά ασκήσεων (Ενότητες 4 και 5) και θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις, ενώ το 2ο μέρος θα αναφέρεται στην 4η σειρά ασκήσεων και θα πραγματοποιηθεί με ανοικτές σημειώσεις.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πάσο τους ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αναγνωριστικό (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα αυτοκινήτου, κλπ.)

Προσοχή: Το 1ο Quiz θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1/12, ώρα 11:00-13:00 στο αμφιθέατρο και στην αίθουσα I5. Το Quiz θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις. To Quiz καλύπτει τις δύο πρώτες σειρές ασκήσεων (ύλη Ενοτήτων 1,2 και 3 διαφανειών).


Διδάσκοντες:                                           Παναγιώτα Φατούρου & Ευριπίδης Μάρκου
Γραφείο:                                                  26 (Α´ ορόφου) & 29 (Β' ορόφου)
Ώρες Γραφείου:                                      Τετάρτη: 14:00-16:00
(Π. Φατούρου), Δευτέρα: 17:00-19:00 (Ε. Μάρκου)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:                        ,
emarkou@cs.uoi.gr
Τηλέφωνο:                                              (26510) 98808 &
(26510) 98866


Βοηθοί Μαθήματος:                                  Δ. Γκότσης, Ι. Ζαγκλιαβός, Ο. Πετρόχειλος
Γραφείο Βοηθών:                                      Α25
Ώρες Γραφείου Βοηθών:                           Παρασκευή, 12:00-14:00 (γραφείο Α25)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Μαθήματος:      

 

Ώρες και Αίθουσες Διδασκαλίας

 

Ώρες και Αίθουσα Φροντιστηρίου

 

Ώρες και Αίθουσα Εργαστηρίου

 

Σύνοψη Μαθήματος

Το μάθημα θα εστιάσει στη μελέτη βασικών δομών δεδομένων, όπως π.χ. πινάκων, λιστών, στοιβών, ουρών, δένδρων κλπ., καθώς και πιο πολύπλοκων δομών δεδομένων, όπως ισοζυγισμένων δένδρων, κ.α. Επίσης, θα μελετηθεί η τεχνική του κατακερματισμού, καθώς και δομές δεδομένων για την υλοποίηση απλών συνόλων και συνόλων με ειδικές λειτουργίες, και δυναμικών λεξικών.

 

Βιβλία

q       Harry Lewis and Larry Denenberg, “Data Structures and Their Algorithms”, HarperCollins Publishers, Inc., New York, 1991.     

q       Ιωάννης Μανωλόπουλος, Δομές Δεδομένων: Μια προσέγγιση με Pascal, Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη.

Το βιβλίο που θα σας μοιραστεί είναι το 2ο από τα παραπάνω. Το μάθημα θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό και στο 1ο βιβλίο. Οι διαφάνειες του μαθήματος μαζί με τις σημειώσεις που μπορείτε να κρατάτε κατά την παράδοση και οποιοδήποτε άλλο υλικό σας μοιραστεί θα είναι αρκετά για να διεκπεραιώσετε επιτυχώς το μάθημα. Οι διαφάνειες του μαθήματος έχουν φωτοτυπηθεί στο τυπογραφείο του Πανεπιστημίου και όταν είναι έτοιμες θα σταλεί ένα μήνυμα στη λίστα για να αρχίσετε να τις παίρνετε από το γραφείο της κ. Σουλίου (2ος όροφος, Β17).

 

Πρόγραμμα

1η εβδομάδα

Εισαγωγή, Ανάλυση Αλγορίθμων, Δείκτες & Δυναμική Αποθήκευση στη C, Πίνακες

2η εβδομάδα

Λίστες

3η εβδομάδα

Λίστες

4η εβδομάδα

Λίστες

5η εβδομάδα

Δένδρα

6η εβδομάδα

Λίστες & Δένδρα: Υλοποίηση Συνόλων

7η εβδομάδα

Λίστες & Δένδρα: Υλοποίηση Συνόλων

8η εβδομάδα

Ισοζυγισμένα Δένδρα: Υλοποίηση Δυναμικών Λεξικών

9η εβδομάδα

Ισοζυγισμένα Δένδρα: Υλοποίηση Δυναμικών Λεξικών

10η εβδομάδα

Ισοζυγισμένα Δένδρα: Υλοποίηση Δυναμικών Λεξικών
11η εβδομάδα Κατακερματισμός
12η εβδομάδα Κατακερματισμός
13η εβδομάδα Σύνολα που υποστηρίζουν ειδικές λειτουργίες

 

Εργασίες και Βαθμολόγηση

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθεί ένας αριθμός εργασιών. Οι εργασίες θα αποτελούνται από θεωρητικές ασκήσεις. Ο προγραμματισμός θα γίνει σε γλώσσα C. Κάθε εργασία θα πρέπει να επιστρέφεται πριν από την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα προκειμένου να μπορεί να βαθμολογηθεί με άριστα. Για τη βαθμολόγηση των θεωρητικών εργασιών που παραδίδονται καθυστερημένα ισχύει ο εξής αλγόριθμος:

§         Αν η παράδοση της εργασίας γίνει μέχρι και τέσσερα 24ωρα μετά την προθεσμία, η εργασία βαθμολογείται με μείωση βαθμού κατά 0.5/10.0 μονάδα για κάθε μέρα καθυστέρησης. 

§         Αν η παράδοση της εργασίας γίνει αφού έχουν περάσει τέσσερα 24ωρα από τη λήξη της προθεσμίας, η εργασία βαθμολογείται με άριστα το 5.0/10.0.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν από την εξέταση ή την επίλυσή τους. Πολύ καλές εργασίες μπορεί να βαθμολογηθούν με βαθμό μεγαλύτερο του 10. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν τρία quiz, ένα για κάθε δύο σειρές ασκήσεων. Στα quiz μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές που παρέδωσαν τις αντίστοιχες σειρές ασκήσεων. Τα quiz θα καθορίσουν το βαθμό των ασκήσεων των φοιτητών με ποσοστό 60%. Πιο συγκεκριμένα, ο τελικός βαθμός των ασκήσεων σας θα υπολογιστεί ως εξής:

Τελικός Βαθμός κάθε σειράς θεωρητικών ασκήσεων = 0,4 * Βαθμός Άσκησης + 0,6 * Βαθμός αντίστοιχου quiz.

Το μάθημα θα έχει εργαστήριο. Το εργαστήριο θα διδάσκεται από τον κ. Μάρκου και είναι υποχρεωτικό (δηλαδή θα παίρνονται απουσίες) για τους φοιτητές του 2ου έτους. Ένας φοιτητής αποτυγχάνει στο εργαστήριο αν κάνει περισσότερες από μία απουσίες. Το εργαστήριο  θα συνεισφέρει μια και μισή μονάδα στον τελικό βαθμό σας. Στο εργαστήριο θα σας δοθούν κάποιες προγραμματιστικές ασκήσεις τις οποίες θα πρέπει να επιστρέφετε πριν την προθεσμία παράδοσής τους. Για φοιτητές μεγαλύτερου έτους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα βγει ανακοίνωση μετά τη δημιουργία των εργαστηριών των φοιτητών του 2ου έτους (αν υπάρχει χώρος για περισσότερους φοιτητές).

Ο προγραμματισμός, όπως και η έκθεση, είναι μια ατομική εργασία. Καθένας πρέπει ατομικά να κατανοήσει το πρόβλημα και να σκιαγραφήσει μια πιθανή λύση του. Οι λύσεις των ασκήσεων, καθώς και τα προγράμματα που θα σας ζητηθούν πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής σας δουλειάς (φυσικά μπορείτε να ρωτάτε τις απορίες σας στους βοηθούς του μαθήματος και στους διδάσκοντες).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε υπολογιστή για τις προγραμματιστικές ασκήσεις σας. Για τη βαθμολόγησή τους όμως, οι προγραμματιστικές ασκήσεις θα εκτελούνται στα μηχανήματα κάποιου εργαστηρίου του Τμήματος. Επομένως, όσοι από εσάς επιθυμούν να εργαστούν σε άλλα μηχανήματα θα πρέπει να σιγουρευτούν ότι ο κώδικας τους τρέχει σωστά και στα παραπάνω μηχανήματα.

Είστε υπεύθυνοι για την κακή χρήση του λογαριασμού σας. Το password σας θα πρέπει να παραμείνει μυστικό και ο λογαριασμός σας να χρησιμοποιείται μόνο από εσάς. Φροντίστε η προστασία του καταλόγου στον οποίο βρίσκονται οι ασκήσεις σας να μην επιτρέπει ανάγνωση (ή ακόμη χειρότερα εγγραφή) από άλλους χρήστες (χρησιμοποιήστε την εντολή chmod).

Στην τελική εξέταση επιτρέπεται να έχετε μαζί σας το βιβλίο και τις διαφάνειες του μαθήματος (δεμένες) αλλά όχι άλλες σημειώσεις. Στην τελική εξέταση θα πρέπει όλοι οι εξεταζόμενοι φοιτητές να έχουν μαζί τους το πάσο (ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό).

Ο τελικός βαθμός θα εξαρτηθεί τόσο από τη βαθμολογία των ασκήσεων, όσο και από την επίδοση των φοιτητών στην τελική εξέταση, ως εξής:

Εργαστήριο & Προγραμματιστικές ασκήσεις: 15%

Σειρές Θεωρητικών Ασκήσεων & Quiz: 25% (για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο) και 30% (για τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών που δεν θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο)

Τελική Εξέταση: 60% (για όσους θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο) και 70% (για τους φοιτητές που δεν  θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο).

Ο ίδιος αλγόριθμος για την διεξαγωγή της βαθμολογίας ισχύει και στην εξέταση του Σεπτεμβρίου.

 

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση στις διαλέξεις αναμένεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν κατά την τελική εξέταση οτιδήποτε παρουσιάζεται ή αναφέρεται στις παραδόσεις. Κάποιο ποσοστό της ύλης δεν περιέχεται σε βιβλία ή παρουσιάζεται με άλλη σειρά, για αυτό η παρακολούθηση συνίσταται ισχυρά.

 

Παρατήρηση

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του 2ου έτους.

 

Άλλη σχετική βιβλιογραφία

 


Ανακοινώσεις  

Νέα Έκδοση με κάποιες διορθώσεις! Η 5η σειρά θεωρητικών ασκήσεων είναι διαθέσιμη (ds-homework5.pdf). Ημερομηνία Παράδοσης: Τετάρτη, 16/1.

  Προσοχή: Το 2ο Quiz θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12/1, ώρα 11:00-13:00 στο αμφιθέατρο και στην αίθουσα I5. Το Quiz θα καλύπτει την ύλη των σειρών ασκήσεων 3 και 4 (Ενότητες 4,5, και 6). Το quiz θα αποτελείται από δύο μέρη. Το 1ο μέρος θα αναφέρεται στην 3η σειρά ασκήσεων (Ενότητες 4 και 5) και θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις, ενώ το 2ο μέρος θα αναφέρεται στην 4η σειρά ασκήσεων και θα πραγματοποιηθεί με ανοικτές σημειώσεις. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πάσο τους ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αναγνωριστικό (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα αυτοκινήτου, κλπ.)

Την Τετάρτη, 9/1/08 θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Ι5 τέσσερις ώρες μαθήματος-φροντιστηρίου, ώρα 15:00-19:00.

Οι φοιτητές μπορούν να εγγράφονται στη λίστα του μαθήματος. Η εγγραφή στη λίστα είναι υποχρεωτική και όλοι οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν μέχρι τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου, 2007.

Για να εγγραφείτε στη λίστα αρκεί να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση 

με κενό θέμα και σώμα:

Η εγγραφή στη λίστα είναι υποχρεωτική. Όποιος φοιτητής δεν εγγραφεί στη λίστα, δεν θα λαμβάνει τα e-mails που αποστέλλονται και δεν θα γνωρίζει σημαντικά θέματα που αφορούν το μάθημα. Το e-mail address της λίστας είναι . Όλα τα e-mails προς αυτή τη διεύθυνση θα λαμβάνονται από όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετάζουν καθημερινά το e-mail τους ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τα μηνύματα που αποστέλλονται στη λίστα.

 


Ημερολόγιο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
8/10

Γενικές Πληροφορίες για το μάθημα (syllabus).

 

9/10 

 


 

10/10

Εισαγωγή. Μελέτη κεφ. 1, Μανωλόπουλος. Επανάληψη στη C (έμφαση σε records, pointers). Εύκολο βιβλίο για εντελώς αρχάριους σε C: "Ομάδα Waite, C: Βήμα-Προς-Βήμα, Εκδότης Γκιούρδας"

Βοηθητικό Υλικό: Ενότητες I.1, I.2, I.3 και I.4, "Εισαγωγή στους αλγόριθμους", Cormen, Leiserson, Rivest, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Επίσης, για όσους διαβάζουν αγγλικά, Chapter 1 & Section 2.1, Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

 

11/10

 


 

12/10

 


 

15/10

Μαθηματική Επαγωγή, Μελέτη διαφανειών. Μελέτη κεφαλαίου 1, Μανωλόπουλος. Επανάληψη στη C (έμφαση σε records, pointers).

Βοηθητικό Υλικό: Ενότητες I.1, I.2, I.3 και I.4, "Εισαγωγή στους αλγόριθμους", Cormen, Leiserson, Rivest, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Επίσης, για όσους διαβάζουν αγγλικά, Chapter 1 & Section 2.1, Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

 

 

 

 

16/10

Πειραματική & Θεωρητική μελέτη αλγορίθμων. Μελέτη διαφανειών.  Επανάληψη στη C (έμφαση σε records, pointers).

Βοηθητικό Υλικό: Κεφάλαιο 2, "Εισαγωγή στους αλγόριθμους", Cormen, Leiserson, Rivest, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Επίσης, για όσους διαβάζουν αγγλικά, Chapter 1 & Section 2.1, Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".


Έναρξη Εργαστηρίου

Ονόματα από Α  έως Μ.

Ώρες: 15:00-17:00

Αίθουσα ΠΕΠ Ι

17/10 18/10

Έναρξη Εργαστηρίου

Ονόματα από Ν  έως Ω.

Ώρες: 11:00-13:00

Αίθουσα ΠΕΠ Ι

 

 

 

 

19/10

 

 

 

 

 

 

 

 

22/10

Πειραματική & Θεωρητική μελέτη αλγορίθμων, O, Ω, Θ. Αναδρομικές συναρτήσεις. Μελέτη διαφανειών.  Επανάληψη στη C (έμφαση σε records, pointers).

Βοηθητικό Υλικό: Κεφάλαια 2 & 4, "Εισαγωγή στους αλγόριθμους", Cormen, Leiserson, Rivest, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Επίσης, για όσους διαβάζουν αγγλικά, Chapter 1 & Section 2.1, Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

23/10

Πίνακες. Μελέτη διαφανειών. Μελέτη Κεφαλαίου 2, Μανωλόπουλος.

Εισαγωγικά σε λίστες.

24/10

 

Φροντιστήριο

 

25/10 26/10
29/10

Στοίβες. Στατικές Στοίβες, Συνδεδεμένες Στοίβες. Μελέτη διαφανειών. Μελέτη Ενοτήτων 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 3.1, 3.2 (Basic List Representations, Stack Representation in Contiguous Memory, Stack Representation in Linked Memory), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

30/10

Εφαρμογές Στοιβών. Στατικές Ουρές. Μελέτη διαφανειών. Μελέτη Ενοτήτων 3.3, 3.2.3, 3.2.4, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Sections 3.2 (Queue Representation in Contiguous Memory)), 3.3, Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

31/10 1/11 2/11
5/11

Συνδεδεμένες Ουρές. Συνδεδεμένες Λίστες. Μελέτη διαφανειών. Μελέτη Ενότητας 3.4.2, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 3.2 (Queue Representation in Linked Memory), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

6/11

Ταξινομημένη Λίστα, Διασχίσεις Zig-Zag. Μελέτη διαφανειών.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 3.4 (επιλεκτικά σύμφωνα με τις διαφάνειες), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

7/11

 

 

 

 

 

8/11

 

 

 

 

 

9/11

Παράδοση Ασκήσεων

 

 

 

 

12/11

Διασχίσεις Zig-Zag, Διπλά-Συνδεδεμένες Λίστες, Δένδρα. Μελέτη διαφανειών. Μελέτη Ενότητας 3.4.3, 3.4.4, 4.1, 4.2, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 3.5, 4.1, 4.2, Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

13/11

Διασχίσεις σε Δένδρα, Υλοποιήσεις Δένδρων. Μελέτη διαφανειών. Μελέτη Ενότητας 4.3, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 4.3, 4.4 (επιλεκτικά σύμφωνα με τις διαφάνειες) Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

 

14/11

 

 

Φροντιστήριο

 

 

 

15/11

 

 

 

 

 

 

16/11

 

 

 

 

 

 

19/11

Υλοποίηση Διατεταγμένων μη-δυαδικών δένδρων με δυαδικά δένδρα. Υλοποίηση πλήρων δυαδικών δένδρων. Μελέτη διαφανειών.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 4.4 (επιλεκτικά σύμφωνα με τις διαφάνειες), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

20/11

Σύνολα. Υλοποιήσεις συνόλων με λίστες. Ευριστικά Move-to-Front και Transpose. Μελέτη διαφανειών.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 6.1, 6.2, 6.3 (επιλεκτικά σύμφωνα με τις διαφάνειες), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

21/11

 

22/11

 

23/11

Παράδοση Ασκήσεων

26/11

Λίστες παράλειψης. Μελέτη διαφανειών. Μελέτη Ενότητας 3.4.5, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 6.3 (Skip Lists), 6.4, Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

27/11

Λίστες Παράλειψης, Ταξινομημένα Δυαδικά Δένδρα. Μελέτη διαφανειών. Μελέτη Ενότητας 4.4, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 6.4, Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

28/11

Φροντιστήριο

29/11

 

30/12

Σάββατο 1/12

1ο Quiz

3/12

Ταξινομημένα Δυαδικά Δένδρα. Μελέτη διαφανειών.

Μελέτη Ενότητας 4.4, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 6.4 (Binary Search Trees), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

4/12

AVL Δένδρα. Μελέτη διαφανειών.

Μελέτη Ενότητας 5.2, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 7.1 (AVL Trees), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

5/12

Φροντιστήριο

 

 

 

 

6/12

 

 

 

 

 

7/12

 

 

 

 

 

10/12

AVL Δένδρα.Μελέτη διαφανειών.

Μελέτη Ενότητας 5.2, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 7.1 (AVL Trees), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

11/12

Mία ώρα φροντιστήριο λόγω της Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών.

Προθεσμία Παράδοσης 1ου μέρους (2 πρώτες ασκήσεις) 3ης Σειράς

 

 

 

12/12

Αναπλήρωση μαθήματος που χάθηκε στις 11/12 λόγω της Γ.Σ. των φοιτητών

(2-3)-Δένδρα.Μελέτη διαφανειών.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Section 7.2 (2-3 Trees), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

13/12

 

 

 

 

 

 

14/12

 

 

 

 

 

 

17/12

Το μάθημα αναβλήθηκε.

Προθεσμία Παράδοσης 2ου μέρους (2 τελευταίες ασκήσεις) 3ης Σειράς

 

 

 

 

18/12

Κόκκινα-Μαύρα Δένδρα. Μελέτη διαφανειών.

Μελέτη Κεφαλαίου 13, Thomas Cormen, Charles Leiserson,  Ronald Rivest & Clifford Stein, "Εισαγωγή στους Αλγόριθμους", Τομος Ι, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης (που θα το βρείτε στη βιβλιοθήκη).

19/12

Αναπλήρωση μαθήματος που χάθηκε στις 17/12.

 Splay Δένδρα.Μελέτη διαφανειών.

 

 

20/12 21/12
Διακοπές Χριστουγέννων
7/1

Δεν έγιναν μαθήματα

 

 

 

 

 

 

 

8/1

Ουρές Προτεραιότητας - Ξένα Σύνολα με ένωση.

Μελέτη διαφανειών.

Μελέτη Ενότητας 4.7 και Ενοτήτων 6.1, 6.2, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Sections 9.1 (όχι τα Leftist Trees) και 9.2 (επιλεκτικά σύμφωνα με τις διαφάνειες), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

9/1

Κατακερματισμός

Μελέτη διαφανειών.

Μελέτη Ενοτήτων 9.1, 9.2, 9.3.2. 9.3.3, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Sections 8.3 (hashing techniques & chaining strategies), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

10/1

 

 

 

 

 

 

 

 

11/1

 

 

 

 

 

 

 

 

14/1

Κατακερματισμός

Μελέτη διαφανειών.

Μελέτη Ενοτήτων 9.3.1, 9.4, 9.5, Μανωλόπουλος.

Για όσους διαβάζουν αγγλικά, Sections 8.3 (open addressing strategies) και 8.5 (επιλεκτικά σύμφωνα με τις διαφάνειες), Lewis, Denenberg, "Data Structures & Their Algorithms".

15/1

Λύση Ασκήσεων

 

 

 

 

 

 

16/1

Λύση Ασκήσεων

 

 

 

 

 

 

17/1

 

 

 

 

 

 

 

18/1

 

 

 

 

 

 

 

 


Διαφάνειες Διαλέξεων & Άλλο Υλικό

Νέα Έκδοση με κάποιες διορθώσεις! 5η σειρά θεωρητικών ασκήσεων (ds-homework5.pdf). Ημερομηνία Παράδοσης: Τετάρτη, 16/1

 


Εργαστήριο

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κ. Μάρκου για περισσότερες πληροφορίες.


Τελευταία  τροποποίηση: 12/1/08
Κατασκευή και συντήρηση των σελίδων:  Παναγιώτα Φατούρου