ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 2005 / FALL TERM 2005

4-34 - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών / Computer Architecture

Ανακοινώσεις: Διαφάνειες παραδόσεων: Εργαστήρια:
  • 2η Εργαστηριακή Άσκηση. Παράδοση / εξέταση στο εργαστήριο, Τετάρτη 21/12/2005.

  • 1η Εργαστηριακή Άσκηση. Παράδοση / εξέταση στο εργαστήριο, Πέμπτη 8/12/2005. Μπορείτε να κατεβάσετε την εκφώνηση σε gzipped postscript μορφή. Σας δίνεται επίσης η μέθοδος PrintNum().

  • Οδηγίες χρήσης του εξομοιωτή του Mic1
  • Το παράδειγμα που είδαμε στην τάξη, που προσθέτει τους αριθμούς από το 1 έως το 10, σε γλώσσα μηχανής IJVM: