Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2016-17


Τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμα για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

  • Αποδοτική υποδομή για υποβιβάσεις (reductions) στο OpenMP
  • Επισκόπηση, καταγραφή και δοκιμή μετροπρογραμμάτων για μέτρηση επιδόσεων στο OpenMP
  • Υποδομή για παράλληλη εκτέλεση στον πολυπύρηνο μίνι-υπολογιστή Parallella
  • Παραγωγή κώδικα στοχευμένο σε συσκευές OpenCL

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα ενταχθούν στην ερευνητική ομάδα Παράλληλης Επεξεργασίας (http://paragroup.cse.uoi.gr).

 

Β. Δημακόπουλος