Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 
Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019
α/α Μέλος ΔΕΠ 1ο Θέμα 2ο Θέμα 3ο Θέμα 4ο Θέμα
1 Αναστασιάδης Στέργιος Πειραματική ανάπτυξη και αξιολόγηση λογισμικού σε συστήματα εικονικοποίησης και υπολογιστικής νέφους Ανάπτυξη διαδικτυακής/κινητής εφαρμογής σε θέμα που θα καθοριστεί ύστερα από συνεννόηση με το φοιτητή Ασφαλής διαχείριση συναλλαγών με χρήση αλυσίδων μπλοκ δεδομένων (blockchains) Αποθηκευτική διαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών δεδομένων
2 Βασιλειάδης Παναγιώτης Εξαγωγή σχήματος και μελέτη της εξέλιξης δεδομένων JSON Διαδραστική υποβολή και παρουσίαση OLAP ερωτήσεων Διαδραστική επερώτηση σε πηγαία δεδομένα  
3 Bλάχος Κωνσταντίνος Απτικά ρομπότ σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας Τηλεχειρισμός ανόμοιων ρομπότ Βέλτιστη πλοήγηση αυτόνομου πλωτού ρομπότ  
4 Γεωργιάδης Λουκάς Αλγοριθμικά θέματα συνεκτικότητας δικτύων   Υπογραμμικοί αλγόριθμοι            Δυναμικοί αλγόριθμοι γραφημάτων        Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων για ρεύματα δεδομένων
5 Δημακόπουλος Βασίλειος Υλοποίηση της διεπαφής OMPT στον μεταφραστή OMPi  Επισκόπηση, καταγραφή και δοκιμή μετροπρογραμμάτων για μέτρηση επιδόσεων στο OpenMP Υποδομή για παραγωγή κώδικα στοχευμένο σε επιταχυντές γραφικών μέσω CUDA Εκτέλεση πολυνηματικού κώδικα σε clusters
6 Eυθυμίου Αριστείδης Σχεδίαση  και υλοποίηση μικροεπεξεργαστή RISC Επέκταση του αυτόματου "σχεδιαστή" κυκλωμάτων μνήμης (RAM compiler) OpenRAM για μνήμες CAM (content addressable Merory) Reverse engineering: Ανάλυση εφαρμογών από τον κώδικα μηχανής χωρίς πηγαίο κώδικα ή σύμβολα  
7 Ζάρρας Απόστολος Μοτίβα σύνθετων τεχνικών ανακατασκευής κώδικα Εργαλείο αξιολόγησης της χρήσης συμβάσεων σε προγραμματισμό SQL Εμπειρική αξιολόγηση της χρήσης συμβάσεων σε προγραμματισμό SQL  
8 Καβουσιανός Χρυσοβαλάντης Σχεδίαση και υλοποίηση μηχανισμού πρόσβασης ελέγχου σε πολυπύρηνα ολοκληρωμένα συστήματα χρησιμοποιώντας χρονική και χωρική πολυπλεξία Αυτόματη σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων σε VHDL και υλοποίηση σε FPGAs    
9 Κόντης Λυσίμαχος  Ανάπτυξη μοντέλων για την εκτίμηση της αντιληπτής ποιότητας του βίντεο (perceptual video quality Υπερανάλυση (super-resolution) εικόνας και βίντεο με χρήση deep learning Μετάδοση βίντεο με χρήση Linear Video Coding  
10 Kοντογιάννης Σπύρος Multicriteria-based Personalized Renewable Mobility in Smart Cities (Πολυκριτηριακή Κινητικότητα σε Έξυπνες Πόλεις) Visualisation of Optimal Routes in Smartphones (Οπτικοποίηση Βέλτιστων Διαδρομών σε Έξυπνες Συσκευές) Supply/Demand Management in Energy Networks (Διαχείριση Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας) The effect of Competition in Social Networks (Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα)
11 Λαγαρής Ισαάκ Υλοποίηση μεθόδων καθολικής βελτιστοποίησης  Νευρωνικά δίκτυα πολλαπλών ενεργοποιήσεων  Συναρησιακά Νευρωνικά δίκτυα  
12 Λύκας Αριστείδης Δημιουργία περίληψης βίντεο με αυτόματο τρόπο Αυτόματος εντοπισμός αλλαγών (change detection) σε ακολουθίες δεδομένων Βαθιά (deep) νευρωνικά δίκτυα για ανάλυση εικόνων και βίντεο Αυτόματος χαρακτηρισμός δερματολογικών εικόνων με συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα
13 Mαγκούτης Κωνσταντίνος Μέθοδοι υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας στην ομοιοτυπία δεδομένων (data replication) σε κατανεμημένα συστήματα μεγάλης κλίμακας Διαχείριση επιπέδου υπηρεσιών και κύκλου ζωής εφαρμογών και υποδομής σε υπηρεσιοκεντρικές υποδομές πολλαπλών νεφών (multi clouds) Κατανεμημένη και αξιόπιστη επεξεργασία ροών δεδομένων από υποδομές Internet of Things (IoT) μεγάλης κλίμακας Σχεδίαση, υλοποίηση, και αξιολόγηση συστήματος αξιόπιστης πολυεκπομπής υψηλής απόδοσης με χρήση τεχνολογιών RDMA
14 Mαμουλής Νικόλαος Σύσταση ερωτήσεων στον ιστό με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος διαχείρισης χωρικών δεδομένων Ανάλυση ροών δεδομένων σε  blockchains Ανάπτυξη συστήματος εύρεσης πληροφορίας στον ιστό με βάση λέξεις κλειδιά και χωρικά κριτίρια
15 Μανής Γεωργιος ECG ως βιομετρικός δείκτης Αυτόματη διάγνωση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα    
16 Mπλέκας Κωνσταντίνος Νευτώνια μηχανική σε προβλήματα Μηχανικής Μάθησης Ομαδοποίηση δεδομένων με συνεργατικά πολύπρακτορικά συστήματα    
17 Νικολόπουλος Σταύρος Αλγόριθμοι Υπολογισμού Διαδρομών με Περιορισμούς σε Τέλεια Γραφήματα Μελέτη και Υλοποίηση Αλγοριθμικών Τεχνικών Υδατογράφησης Ψηφιακών Αντικειμένων    
18 Νίκου Χριστόφορος Ανάλυση εικόνων κυττάρων από τέστ Παπ  Εκτίμηση του προσανατολισμού του σώματος από εικόνες Δημιουργία περιεχομένου εικόνας από κείμενο Εκτίμηση ελλιπούς περιεχομένου εικόνας
19 Νομικός Χρήστος Προσεγγιστική επίλυση προβλημάτων της κλάσης MAXSNP Αναγωγές μεταξύ πολυωνυμικά επιλύσιμων προβλημάτων    
20 Παληός Λεωνίδας Υλοποίηση και Οπτικοποίηση Αλγορίθμων Υπολογισμού Ελάχιστου Περιγεγραμμένου Κύκλου Υλοποίηση και Οπτικοποίηση Αλγορίθμου Μετατροπής μεταξύ Ισεμβαδικών Πολυγώνων Υλοποίηση και Οπτικοποίηση Αλγορίθμου Διαμέρισης του Συνόρου Πολυέδρου σε Κυρτά Τμήματα  
21 Παπαπέτρου Ευάγγελος Τεχνικές διασποράς αντιτύπων σε ασύρματα οπορτουνιστικά δίκτυα με ανθρώπινη κινητικότητα. Μελέτη των τροποποιήσεων του προτύπου LTE για το μοντέλο Internet of Things (IoT).    
22 Παρσόπουλος Κωνσταντίνος Μεταευρετικοί αλγόριθμοι για βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων  Υβριδικοί αλγόριθμοι για βέλτιστη δρομολόγηση σε περιβάλλοντα έξυπνων πόλεων    
23 Πιτουρά Ευαγγελία  Ανάπτυξη διαδικτυακής/κινητής εφαρμογής για την υποστήριξη χρήσης clickers (classroom response system) για την ενίσχυση της διαδραστικότητας στη διδασκαλία  μαθημάτων Χρήση νέων  αναπαραστάσεων γραφημάτων  (GRAPHWAVE, NetLSD) για την εύρεση σημαντικών αλλαγών στην εξέλιξη κοινωνικών γραφημάτων Μελέτη του προβλήματος των ψευδών ειδήσεων στα κοινωνικά δίκτυα Θέματα ποικιλομορφίας (diversity) και δικαιοσύνης  (fairness) σε συστήματα συστάσεων
24 Τενέντες Βασίλειος        
25 Tσαπάρας Παναγιώτης Θα απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια
26 Τσιατούχας Γεωργιος Ανάπτυξη, σχεδίαση και προσομοίωση τεχνικών για αξιόπιστη λειτουργία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων   Ανάπτυξη, σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων χαμηλής τάσης / χαμηλής κατανάλωσης Ανάπτυξη αισθητήρων παρατήρησης/παρακολούθησης/ελέγχου συστημάτων (δύναται η χρήση της πλατφόρμας Arduino) Σχεδίαση ή μοντελοποίηση (octave/matlab) κυκλωμάτων (αναλογικών ή μικτού σήματος) 
27 Φούντος Ιωάννης Υλοποίηση αλγορίθμων κίνησης αρθρωτών χαρακτήρων Σχεδίαση και υλοποίηση τεχνικών απόδοσης 3Δ σκηνών χρησιμοποιώντας φωτοσκιαστές Εφαρμογή εικονικής περιήγησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ανακατασκευή γλυπτού με φωτογραμμετρία και κίνησή του με σκελετό
           
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον αντίστοιχο διδάσκοντα