ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 18/10/2017   -   Γενικά
Ενημέρωση σχετικά με τον θεσμό "ΤεχΝοθέσις" που αφορά εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Ενημέρωση σχετικά με τον θεσμό "ΤεχΝοθέσις" της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) που αφορά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας:

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.eetn.gr/index.php/initiatives/art-in-thesis
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!