ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 04/05/2017   -   Γενικά
Περιγράμματα Μαθημάτων 2016-2017

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα περιγράμματα των υποχρεωτικών μαθημάτων, των μαθημάτων επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Περιγράμματα Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Ελληνική Έκδοση)
Περιγράμματα Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Αγγλική Έκδοση)

Περιγράμματα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Ελληνική Έκδοση)
Περιγράμματα Κατ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Αγγλική Έκδοση)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων (Ελληνική Έκδοση)
Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων (Αγγλική Έκδοση)

Μπορείτε να βρείτε εδώ περιγράμματα παλαιότερων ετών.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!