ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 08/12/2016   -   Γενικά
Εγγραφή των αιτούντων-επιτυχόντων μετεγγραφής για το ακαδ. έτος 2016-17

Ανακοίνωση σχετικά με την εγγραφή των αιτούντων μετεγγραφή στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής από την Πέμπτη 8/12/2016 έως και την Τετάρτη 14/12/2016 προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας, δύο έγχρωμες φωτογραφίες (ταυτότητας) και πιστοποιητικό διαγραφής ή δηλώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!