ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 24/05/2016   -   Γενικά
Αλλαγή διαδικασίας χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2015-2016

Από την Διεύθυνση Φοιτητικής Μεριμνάς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι αλλάζει η διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2015-2016. Οι φοιτητές δεν θα υποβάλλουν τις αιτήσεις στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Όπως προβλέπει το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Α.Π. 71599/Ζ1/27-4-2016.

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!