ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 17/03/2015   -   Γενικά
Βιωματικά Εργαστήρια για φοιτητές με δυσκολίες μάθησης
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
«Κίνητρα μάθησης - Οργάνωση μελέτης»

H Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διεξάγει βιωματικά εργαστήρια μικρών ομάδων για φοιτητές με δυσκολίες μάθησης. Η αίτηση συμμετοχής καθώς και το πρόγραμμα επισυνάπτονται.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!