ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 07/06/2013   -   Γενικά
Μετονομασία σε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 105 (ΦΕΚ 137Α / 5-6-2013), το Τμήμα Πληροφορικής έχει μετονομαστεί σε Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με ταυτόχρονη αύξηση της διάρκειας φοίτησης σε 5 χρόνια.

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους, ότι από το Σεπτέμβριο 2013, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές θα εντάσσονται στο νέο, πενταετές πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!