ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 09/05/2011   -   Γενικά
Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος την Τετάρτη 11/5/2011
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε ομόφωνα την προσωρινή
αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011,
διαμαρτυρόμενη για τις πολιτικές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας και
συνολικότερα της Κυβέρνησης, οι οποίες οδηγούν σε μαρασμό τα Πανεπιστήμια.

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=3737
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!