ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 08/02/2019   -   Φοιτητών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 18/02/2019.
Τα μαθήματα Δ0, Υ0 μπορούν να επιλεγούν μόνο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του νέου αναμορφωμένου ΠΜΣ με τίτλο "Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων".

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!