ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 22/11/2018   -   Γενικά
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές 2018-2019_Κατηγορίες Αδελφών Προπτυχιακών & Παρ.8/αρθ.21 του Ν.4332/2015(ΦΕΚ 76 Α')

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή

  • αδελφών προπτυχιακών φοιτητών
  • της παρ. 8 του αρθ. 21 του Ν.4332/2015(ΦΕΚ 76Α ) χωρίς ποσοτικό περιορισμό
ακαδημαϊκού έτους 2018-19, σύμφωνα με τον ονομαστικό πίνακα του Υπουργείου να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος (Ισόγειο Μεταβατικού Κτιρίου) αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής και τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν σε αυτή ότι θα προσκομίσουν

από την Πέμπτη 22/11 έως και την Πέμπτη 29/11

προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών.Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την σχετική ανακοίνωση αλλά και την αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!