ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 07/11/2018   -   Γενικά
Eπαγγελματικά Δικαιωμάτα των Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Το ακόλουθο αρχείο αφορά τον καθορισμό των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Οι απόφοιτοί του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, μπορούν να εγγράφουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) στην ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!