ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 10/09/2018   -   Γενικά
Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά Πρωτοετών ακαδ. έτους 2018-2019

Τα Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος μετά την ηλεκτρονική σας εγγραφή και συγκεκριμένα από 19 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2018 είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Τμήμα μας εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη είτε ενώπιόν μας είτε πιστοποιημένη για το γνήσιο της υπογραφής (σε περίπτωση που στείλετε τα δικαιολογητικά με courier)
  • Απλή Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας έγχρωμη

Σε περίπτωση αποστολής η διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής είναι η ακόλουθη:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Μεταβατικό Κτίριο, ΤΚ 451 10 Ιωάννινα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΘ 1186

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!