ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 20/06/2018   -   Γενικά
1ο Διεθνές Συνέδριο "Διεπιστημονική πολυφασματική μοντελοποίηση και συνεργασία για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς"

Ανακοίνωση και πρόσκληση αποστολής επιστημονικών εργασιών για το 1ο Διεθνές Συνέδριο «Διεπιστημονική πολυφασματική μοντελοποίηση και συνεργασία για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» (1st International Conference on Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage, TMM_CH 2018), το οποίο θα γίνει στην Αθήνα από 10 έως 13 Οκτωβρίου 2018, με την ενεργό συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις (NGS, WMF, ICOMOS, CIPA, OWHC κ.α.), καθώς και διεθνή και ελληνικά δίκτυα και ενώσεις στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://tmm-ch2018.com/) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Η προθεσμία για υποβολή περιλήψεων είναι 5/7/2018.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την αφίσα του συνεδρίου.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!