ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

18.ΙΟΛ.2019     Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το 2019

18.ΙΟΛ.2019     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20

15.ΙΟΛ.2019     Πρακτική Άσκηση 2019-2020: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών_Ορθή Επανάληψη

28.ΙΟΝ.2019     Πρακτική Άσκηση 2019-2020: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών

25.ΙΟΝ.2019     Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-20 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

25.ΙΟΝ.2019     Επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Xειμερινό Εξ. 2019-2020

29.ΜΑΙ.2019     Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το 2019

21.ΜΑΙ.2019     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ (Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020)

22.ΑΠΡ.2019     Επικουρικό έργο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

12.ΑΠΡ.2019     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20

29.ΜΑΡ.2019     Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων & Μεταδιδακτόρων 2019

04.ΜΑΡ.2019     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο 2018-19

02.ΙΑΝ.2019     Προθεσμία και διαδικασία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος για την ειδικότητα Ηλεκτρονικού Μηχανικού (TEE) σε απόφοιτους διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

14.ΔΕΚ.2018     Επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Εαρινό Εξ. 2018-2019

13.ΔΕΚ.2018     Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις 2018-19

19.ΝΟΕ.2018     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019)


15.ΝΟΕ.2018     Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-2019

30.ΟΚΤ.2018     Ανακοίνωση σχετικά με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2018-2019

18.ΟΚΤ.2018     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο 2018-19

04.ΣΕΠ.2018     Προθεσμία και διαδικασία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος για την ειδικότητα Ηλεκτρονικού Μηχανικού (TEE) σε απόφοιτους διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

24.ΙΟΛ.2018     Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-19 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

20.ΙΟΛ.2018     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19

19.ΙΟΛ.2018     Επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Χειμερινό Εξ. 2018-2019

10.ΙΟΛ.2018     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019)


22.ΙΟΝ.2018     IKY - Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδς (ΕΚΟ)

04.ΙΟΝ.2018     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19

03.ΑΠΡ.2018     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018

08.ΦΕΒ.2018     Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το 2018

07.ΦΕΒ.2018     Επικουρικό έργο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

29.ΙΑΝ.2018     Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

19.ΔΕΚ.2017     Επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Εαρινό Εξ. 2017-2018

19.ΔΕΚ.2017     Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις 2017-18

23.ΝΟΕ.2017     Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018

16.ΝΟΕ.2017     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Εαρινό Εξάμηνο 2017-18)


15.ΝΟΕ.2017     Ανακοίνωση σχετικά με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017-2018

10.ΟΚΤ.2017     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018

27.ΙΟΛ.2017     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018

21.ΙΟΛ.2017     Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

17.ΜΑΙ.2017     Επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Χειμερινό Εξ. 2017-2018

09.ΜΑΙ.2017     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018)


08.ΜΑΙ.2017     Επικουρικό έργο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

05.ΑΠΡ.2017     Ορκωμοσία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 7/4/2017

20.ΜΑΡ.2017     Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το 2017

16.ΜΑΡ.2017     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018

22.ΦΕΒ.2017     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017

07.ΦΕΒ.2017     Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος ΜΥΥ803 Τεχν. Λογισμικού

01.ΦΕΒ.2017     Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»- Εαρινό εξάμηνο 2016-2017.

14.ΔΕΚ.2016     Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017

07.ΔΕΚ.2016     Επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Εαρινό Εξ. 2016-2017

25.ΝΟΕ.2016     Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2016-2017

22.ΝΟΕ.2016     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017)


11.ΟΚΤ.2016     Ανακοίνωση σχετικά με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2016-2017

16.ΣΕΠ.2016     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017

23.ΑΥΓ.2016     Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

01.ΙΟΛ.2016     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017

01.ΙΟΝ.2016     Επιτυχόντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

24.ΜΑΙ.2016     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ (Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017)

08.ΑΠΡ.2016     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017

22.ΜΑΡ.2016     Ανακοίνωση πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών για το 2016

02.ΜΑΡ.2016     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016

12.ΦΕΒ.2016     Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το 2016

16.ΔΕΚ.2015     Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016

02.ΔΕΚ.2015     Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2015-2016

26.ΝΟΕ.2015     Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

11.ΝΟΕ.2015     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ΠΜΣ (Eαρινό Εξάμηνο 2015-2016)

15.ΟΚΤ.2015     Ανακοίνωση σχετικά με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2015-2016

06.ΟΚΤ.2015     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016

11.ΙΟΝ.2015     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

08.ΙΟΝ.2015     Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

18.ΜΑΙ.2015     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

03.ΑΠΡ.2015     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

13.ΜΑΡ.2015     Δήλωση και Διανομή Συγγραμμάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015

06.ΦΕΒ.2015     Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμημα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το 2015

19.ΔΕΚ.2014     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015

11.ΔΕΚ.2014     Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις 2014-2015

27.ΝΟΕ.2014     Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

14.ΝΟΕ.2014     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ το εαρινό εξάμηνο 2014-2015

13.ΝΟΕ.2014     Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2014-2015

10.ΟΚΤ.2014     Κατατακτήριες Εξετάσεις 2014-2015

09.ΟΚΤ.2014     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο

27.ΙΟΝ.2014     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015

23.ΙΟΝ.2014     Επιτυχόντες στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015

26.ΜΑΙ.2014     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ΠΜΣ (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015)

15.ΜΑΙ.2014     Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ, για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15

28.ΑΠΡ.2014     ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15

03.ΦΕΒ.2014     Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2014

21.ΙΑΝ.2014     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο διδακτορικό πρόγραμμα (Εαρινό εξάμηνο 2013-14)

16.ΙΑΝ.2014     Πρόγραμμα συνεντεύξεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ (Εαρινό Εξάμηνο 2013-14)

28.ΝΟΕ.2013     Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ το εαρινό εξάμηνο 2013-14

15.ΝΟΕ.2013     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο 2013-14

14.ΟΚΤ.2013     Προθεσμία αιτήσεων και ημερομηνία συνεντεύξεων για εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα (Χειμ. 2013-14)

11.ΣΕΠ.2013     Έκτακτη ανακοίνωση για υποψήφιους για εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα (Χειμ. 2013-14)

27.ΙΟΝ.2013     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο διδακτορικό πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2013-14

14.ΙΟΝ.2013     Επιτυχόντες στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014

23.ΜΑΙ.2013     Πρόγραμμα συνεντεύξεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ (Χειμερινό 2013-14)

01.ΜΑΡ.2013     Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2013-14

28.ΔΕΚ.2012     Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013

28.ΔΕΚ.2012     Εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής

18.ΔΕΚ.2012     Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ το εαρινό εξάμηνο 2012-2013

07.ΔΕΚ.2012     Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (13/12/2012)

19.ΝΟΕ.2012     Έκτακτη ανακοίνωση για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές

30.ΟΚΤ.2012     Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική

25.ΟΚΤ.2012     Ανακοίνωση για διακοπή του εκπαιδευτικού έργου

05.ΙΟΝ.2012     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Πληροφορικής

22.ΦΕΒ.2012     Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική

23.ΔΕΚ.2011     Επιτυχόντες στο ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011-2012

12.ΔΕΚ.2011     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ερευνητών (έργο VIDEO-SUM)

28.ΝΟΕ.2011     Πρόγραμμα συνεντεύξεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής

17.ΟΚΤ.2011     Προκήρυξη για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2011-2012

29.ΣΕΠ.2011     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407

24.ΙΟΝ.2011     Πρόσκληση για εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα (Χειμερινό εξάμηνο, 2011-2012)

02.ΙΟΝ.2011     Επιτυχόντες στο ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής - Μάϊος 2011

12.ΜΑΙ.2011     Πρόγραμμα συνεντεύξεων για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Χειμερινό 2011-12)

10.ΜΑΡ.2011     Προκήρυξη για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Χειμερινό 2011-12)

09.ΔΕΚ.2010     Πρόσκληση για εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα (Εαρινό εξάμηνο, 2010-2011)

09.ΔΕΚ.2010     Επιτυχόντες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

11.ΝΟΕ.2010     Πρόγραμμα συνεντεύξεων για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Εαρινό 2010-11)

29.ΟΚΤ.2010     Προκήρυξη για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Εαρινό 2010-11)

06.ΣΕΠ.2010     Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσεως Ε.E.ΔΙ.Π.

01.ΙΟΛ.2010     Επιτυχόντες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για το Χειμερινό Εξάμηνο του Aκαδημαϊκού Έτους 2010-2011

01.ΜΑΙ.2010     Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Π.Δ. 407/80). Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 18/06/2010

27.ΑΠΡ.2010     Προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Χειμερινό Εξάμηνο του Aκαδημαϊκού Έτους 2010-2011

14.ΔΕΚ.2009     Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το Εαρινό Εξάμηνο του Aκαδημαϊκού Έτους 2009-2010

10.ΔΕΚ.2009     Επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010

21.ΟΚΤ.2009     Προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010

13.ΑΥΓ.2009     Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Aκαδημαϊκού Έτους 2009-2010. Προθεσμία: 15/09/2009

05.ΙΟΝ.2009     Επιτυχόντες υποψήφιοι στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010

10.ΑΠΡ.2009     Προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010

08.ΜΑΡ.2009     Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009 (Π.Δ. 407/80). Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 20/03/2009

20.ΙΑΝ.2009     Επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009

10.ΙΑΝ.2009     Ημερομηνίες Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009

03.ΔΕΚ.2008     Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009 (Π.Δ. 407/80). Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 22/12/2008

03.ΦΕΒ.2008     Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009 (Π.Δ. 407/80). Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 16/02/2009

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!